ZADATKI  prosimy przesyłać na konto Salonu Kleopatra nr :

 PL  19 1020 5011 0000 9302 0221 1118

Kod BIC : BPKOPLPW

  

w tytule przelewu prosimy wpisać  :

ZADATEK na usługę…

z jednoczesnym wskazaniem daty, godziny, imienia i nazwiska osoby mającej skorzystać  z usługi